Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 23:06
Nguyên tắc biên tập
User Rating: / 1
PoorBest 
Share on Facebook

Thông tin về nguyên tắc biên tập và chủ trương hoạt động của cổng thông tin www.hannguyennguyennha.com.

Chủ trương hoạt động: theo đuổi sự nghiệp “Đại hòa Dân tộc Thế kỷ XXI” hướng tới "Đại hòa Nhân loại", xây dựng chương trình "Ngàn thanh niên thế kỷ XXI” mỗi người một kế hoạch nhỏ xây dựng nội lực đất nước hùng cường trở thành cường quốc biển trong tương lai để không còn bị xử ép, bị làm nhục ở Biển Đông.

Nguyên tắc biên tập hiện tại:

- Chỉ đăng nội dung mang tính thuần túy học thuật phù hợp với chủ trương hoạt động của Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

- Các tin tức đã được báo chí trong nước đăng tải về các chương trình liên quan đến cổng thông tin.

- Bài viết độc lập chưa đăng ở đâu hay là bài do thành viên của cổng thông tin gửi đến miễn là tuân thủ chủ trương hoạt động của cổng thông tin như đã công bố.