Thứ năm, 03 Tháng 4 2014 01:51
Việtnam’s Sovereignty over the Paracels & Spratlys: A History in Documents
User Rating: / 2
PoorBest 
Share on Facebook

Thông tin về hồ sơ tư liệu bằng tiếng Anh "Việtnam’s Sovereignty over the Paracels & Spratlys: A History in Documents" (Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Một lịch sử qua văn kiện), chuyển ngữ từ luận án tiến sĩ “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” của Hãn Nguyên Nguyễn Nhã bảo vệ ngày 18/01/2003 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Luận án đã được Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành dưới dạng sách tham khảo "Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" vào năm 2013. Ấn phẩm tiếng Anh dự kiến sẽ được ấn hành trong năm 2014 với sự hỗ trợ của Cộng đồng Dịch giả trẻ Tp.HCM.

cungnhauquangbachuquyen

Tư liệu này hiện tại chưa hoàn thiện. Chúng tôi mong được quý vị cùng chung tay chỉnh sửa, bổ sung trước khi cho in chính thức.