Thứ hai, 31 Tháng 3 2014 12:33
Luận án tiến sĩ "Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa"
User Rating: / 2
PoorBest 
Share on Facebook

Luận án tiến sĩ “Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” của Hãn Nguyên Nguyễn Nhã bảo vệ ngày 18/01/2003 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.HCM. Luận án đã được Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành dưới dạng sách tham khảo "Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" vào năm 2013. Ấn phẩm tiếng Anh nhan đề dự kiến "Việtnam’s Sovereignty over the Paracels & Spratlys: A History in Documents" (tạm dịch: "Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Một lịch sử qua văn kiện") sẽ được ấn hành trong năm 2014 với sự hỗ trợ của Cộng đồng Dịch giả trẻ Tp.HCM.

cungnhauquangbachuquyen

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay. Quần đảo này có tầm quan trọng đặc biệt về mặt chiến lược (nằm trên thủy đạo và đường bay quốc tế) cũng như có tiềm năng quan trọng về kinh tế (dầu khí, các sản vật khác) và hiện đang bị xâm phạm bởi nhiều nước như Trung Quốc (bao gồm Đài Loan), Philippines, MaLaysia, Brunei khiến trở thành điểm nóng chính trị của khu vực.

Nghiên cứu đề tài này không những là do nhu cầu của giới nghiên cứu khoa học mà còn đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đối với quốc dân cũng như các nhà lãnh đạo, nhất là cho cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, bản thân người nghiên cứu vốn quan tâm đến vấn đề này từ hơn 25 năm nay, muốn có cơ hội để hệ thống hoá, tổng hợp tất cả các tài liệu và tìm hiểu đầy đủ, thấu đáo việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam từ nhiều thế kỷ nay. Quần đảo này có tầm quan trọng đặc biệt về mặt chiến lược (nằm trên thủy đạo và đường bay quốc tế) cũng như có tiềm năng quan trọng về kinh tế (dầu khí, các sản vật khác) và hiện đang bị xâm phạm bởi nhiều nước như Trung Quốc (bao gồm Đài Loan), Philippines, MaLaysia, Brunei khiến trở thành điểm nóng chính trị của khu vực.

Tóm tắt luận án tiến sĩ được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM.

Có thể tìm đọc toàn văn luận án tại các địa chỉ:

- Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM (Thư viện Quốc gia khu vực phía Nam)

- Thư viện Khoa học Xã hội Tp.HCM

- Thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

- Thư viện Đại học Dân lập Hùng Vương

- Thư viện Cao đẳng Sư phạm Tp.HCM (nay là Đại học Sài Gòn)

- Tủ sách Hoàng Sa - Trường Sa trực tuyến