Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 06:43
Ca trù Quốc đạo
User Rating: / 0
PoorBest 
Share on Facebook

Tài liệu lưu hành nội bộ của chương trình "Cùng nhau đưa hát thơ vào học đường" của Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Nội dung các bài hát có trong tập thơ Quốc đạo: http://goo.gl/ePnBK

Ca trù Quốc đạo gồm 13 bài hát nói trích trong "Việt Nam Huyết Lệ Thi Thư" của Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (CD do nhóm Ca Trù Thái Hà trình diễn)

1. Quốc đạo
2. Triết lý vuông tròn Bách Việt
3. Triết lý bầu bí
4. Muôn sự của chung
5. Đại nghĩa chí nhân
6. Thương người như thể thương thân
7. Giấy rách giữ lấy lề
8. Đồng bào đồng bọc
9. Âm đức
10. Về nguồn
11. Công ơn cha mẹ
12. Anh em như thể tay chân
13. Văn hóa dân tộc