Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 22:30
Thập nhị hiền kinh: Kinh nhật tụng
User Rating: / 0
PoorBest 
Share on Facebook

* Trích Kinh Quốc đạo (Thập nhị hiền kinh), "Trường ca Giáo dục Gia đình và Văn hóa Quốc đạo" của Mai Trinh & Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

 

1. Mỗi ngày Quốc tổ quanh ta
Anh hùng dân tộc nước nhà hi sinh
Trần Nhân Tôn thiền tổ chứng minh
Đức Trần Hưng Đạo hiển linh cứu đời.

2. Mẫu thiêng Liễu Hạnh sáng ngời
Mẹ sinh mẹ độ muôn đời thần tiên
Hài nhi đến buổi thanh niên
Thiếu niên lang tiểu thuyền quyên trọn đời.

3. Tụng kinh nhật tụng ba thời
Sớm mai, chiều, tối không lơi buổi nào
Tâm nhờ pháp vị nâng cao
Trí nương mầu nhiệm dạt dào mạch linh.

4. Hoa dâng tươi thắm một bình
Huệ thêu bông gấm cúc xinh lụa ngà
Hương đăng chín ngọn thăng hoa
Con dâng tam bái tụng ca sớm chiều.

5. Quê hương đất nước mĩ miều
Cầu cho cây cỏ phong nhiêu tứ thời
Mỗi ngày thêm một tốt tươi
Thấm nhuần đạo Việt ngậm cười tổ tông.

6. Anh hùng liệt nữ về chung
Hương hoa phối hưởng chứng lòng cháu con
Cao nhân non nước cội nguồn
Hậu sinh tú sĩ tri ơn phúc dầy.

7. Giếng trong có gợn vẫn đầy
Lòng con thế sự có lay được nào
Sang hèn cốt trọng dù sao
Nghèo giàu thời vận vẫn cao phụng thờ.

8. Con xin Quốc tổ nghiêm từ
Tổ tông ba vị nhiên như giáng trần
Anh hùng dân tộc chư thần
Độ cho đất nước "hương lân" đại hòa.

9. "Bệnh lân" phải đoạn tâm tà
Ta dồn "phong dịch" ra xa cõi bờ
Tự ai phải dứt lòng nhơ
Biết thân biết phận, đừng lơ mơ vào.

10. Ta còn dân tộc đồng bào
Tín nhân tiến dũng, vươn cao hơn người
Hồn dân tộc ánh xuân tươi
Bài kinh buổi sáng, tiếp thời chiều nay.

11. Nhân Tôn nhân ái tràn đầy
Tấm gương sáng chói dựng xây nước nhà
Tu thiền quyền lực rời xa
Quan tham đâu dám mãnh ma đua đòi.

12. Tu tâm tích đức cho đời
Trúc lâm thiền tổ độ người nước Nam
Bớt đi tham nhũng tham lam
Hy sinh tư lợi Việt Nam hùng cường.

13. Lợi nhà lợi nước chuyện thường
Lợi nhà hại nước quyết cương không làm
Hay chi những kẻ tham tàn
Nhân tâm chỉ rặt màu than báu gì.

14. Cuộc đời bớt được sân si
Chẳng thành hoa mộng cũng bề an vui
Sức thiền ban xuống cho đời
Bớt đi tham vọng tâm người tịnh thanh.

15. Dù đời sống phải đấu tranh
Đó là nguyên lí đã thành lệ công
Nhưng tranh đấu khác tranh hùng
Rừng thiền bể giác đủ dung muôn người.

16. Long trì trổ cánh sen trời
Phải thêm gươm giáo cho ngời nét son
Đại vương Hưng Đạo trời ban
Thiên tài kiệt xuất cứu nàn quốc dân.

17. Anh hùng trải mấy thu xuân
Cứu nguy dân tộc oai thần còn thiêng
Hai mươi tháng tám thường niên
Là ngày giỗ thánh hương đèn lòa mây.

18. Một lòng với nước nghiêm thay
Triều đình có kẻ ăn mày giặc Nguyên
Chú vua bạc tóc đen tim
Bất trung thủ lợi thành hèn Việt gian.

19. Tiết chế thống lĩnh gươm vàng
Hậu sinh lỗi đạo nước Nam liệu chừng
Gươm kim cổ chém nghịch thần
Vẫn còn sáng chói mấy tầng sử thiêng.

20. Mẹ huyền nhiệm chốn non tiên
Mẫu nhân gian chúa Liễu hiền như thơ
Chở che cơ khổ bơ vơ
Nhỡ nhàng đơn chiếc mẹ vừa vòng tay.

21. Mẹ thiêng Chúa Sứ lưng mây
Con xin đảnh lễ lòng này kính tri
Mẹ thương con trẻ độ trì
Nước giầu dân mạnh con thì bình an.

22. Kính xin ngài độ nước Nam
Từ nay trung thực, dối gian chẳng còn
Lời nói dối tưởng chuyện con
Ai ngờ chất lượng nào còn nữa đâu.

23. Dựng xây phải khác đi nào
Học sao trung thực trước sau một lòng
Việc tư rồi tới việc công
Không còn gian dối hết lòng đổi thay.

24. Một công ty cũng tẩy chay
Những ai nói dối đuổi ngay tức thì
Những điều lươn lẹo bớt đi
Con người tử tế ta thì dựng xây.

25. Chúng ta tự hứa từ đây
Hết lòng tu tập dựng xây nước nhà
Quốc tổ phù hộ chúng ta
Quyết tâm bừng tỉnh đại hòa Việt Nam.