Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 22:15
Thập nhị hiền kinh: Kinh báo ân
User Rating: / 0
PoorBest 
Share on Facebook

* Trích Kinh Quốc đạo (Thập nhị hiền kinh), "Trường ca Giáo dục Gia đình và Văn hóa Quốc đạo" của Mai Trinh & Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

 

(Người Việt)

Con người mà biết báo ân
Tạo duyên khởi đức rất cần cho ta
Đức ấy là đức vị tha
Không còn vị kỷ thật là quí thay.

1. Báo ân con tụng kinh này
Trên ơn Quốc tổ cao dầy thương ban
Cho con dòng máu Việt Nam
Tâm hồn chim Lạc trí ngàn Rồng thiêng.

2. Con ơn nòi giống tổ tiên
Anh hùng dân tộc giữ gìn non sông
Ơn cha mẹ ơn vợ chồng
Ơn người ân phúc ơn đồng bào con.

3. Ơn người yêu ghét con ơn
Anh em bằng hữu họ hàng gần xa
Cuộc đời chính trực gian tà
Kinh ân giải nghiệp đường xa hóa gần.

4. Lời quê mọc cánh chim thần
Thành ra kinh nguyện báo ân cho đời
Bông hoa như hé miệng cười
Nén nhang linh dị như ngời khói hương.

5. Trùng trùng duyên khởi giây vương
Vị tha tha lợi là thương chính mình
Báo ân ân báo thực tình
Đức cao là tạo an bình cho nhau.

6. Ơn nhà ơn nước thâm sâu
Sẽ mang tội trọng hàng đầu: bội ân
Chặt cầu bôi mặt manh tâm
Lòng trung chưa tỏ gian thần thành tên.

7. Lòng thành ngọn khói bay lên
Biết bao nhân ảnh thần thiêng về cùng
Trái tim con mái sen hồng
Âm dương sống thác thủy chung một nhà.

8. Hiếu trung truyền thống ông bà
Thọ ân báo đáp mẹ cha dặn dò
Người tri ân nghĩa không lo
Thân an tạo phúc, đức nhờ tổ tông.

9. Đã mang mạch sống tiên long
Gắng mang ân báo Lạc Hồng mới hay
Hạt kinh gieo xuống đất này
Sẽ thành trụ đức chẳng lay chẳng mòn.

10. Nghe kinh lắng dịu tâm hồn
Nguồn ân trí tuệ lại tuôn dạt dào
Tạ ơn đất nước đồng bào
Ơn sâu đông hải trăng sao nghìn trùng.

11. Tạ ơn những đấng anh hùng
“Tí dân hộ quốc” chưa từng biết danh
Tri ân những bậc cha anh
Tiền nhân chưa phải danh nhân nước nhà.

12. Hy sinh tính mạng vì ta
Hy sinh tư lợi nước nhà phồn vinh
Tư lợi không hại nước mình
Lợi nhà hại nước thật tình không ham.

13. Lợi nhà lợi nước rất cần
Đó là cách mạng tinh thần Việt Nam
Trong xây dựng hiện đang cần
Cũng như chiến đấu tinh thần hy sinh.

14. Tri ân vì nước quên mình
Hoàng Sa hải đảo tận tình dân binh
Khẩn hoang khai hóa đất lành
Biển khơi nào khác đất liền miền Nam.

15. Báo ân mới biết gia ân
Người tri ân mới biết phần sẻ chia
Có tình mới biết yêu vì
Nâng niu trân trọng người tri tri tình.

16. Còn như giả nghĩa giả hình
Giả ân giả ái vị mình vô nhân
Chưa từng bố đức thi ân
Mà sao lại muốn báo ơn lạ đời.

17. Niềm tin “cưỡng chế” nực cười
Không nhân ái lại đòi người yêu ta
Dó là phi nghĩa gian ma
Cũng là kẻ cắp bà già gặp nhau.

18. Biết nhân nghĩa mới bền lâu
Có tình mới biết lối vào trái tim
Biết suy mới biết trắng đen
Biết ơn mới biết đường nên con người.

19. Cũng từ hạt bụi luân hồi
Hóa sinh rồi lại vào nơi cát lầm
Lầm than điên đảo một vòng
Chữ ân thọ, báo chưa xong kiếp người.

20. Trải bao dâu biển cuộc đời
Thăng trầm vật đổi sao dời luôn luôn
Thọ ơn thời biết đền ơn
Nước đi nước lại về nguồn hóa công.

21. Biết ơn trời đất viên dung
Mới hay dâu bể trùng phùng biệt li
Phế hưng hưng phế thịnh suy
Bất khả tri bất tư nghì cũng ơn.

22. Biết ơn để biết trường tồn
Ta còn dân tộc ta ơn suốt đời
Dặn lòng báo đáp khôn nguôi
Cháu con tiếp mãi ân người báo ân.

23. Nay dù gặp bước khó khăn
Kết đoàn hòa hợp sức thần cứu nguy
Bằng không lỗi đạo bất nghi
Bất trung với nước nói chi anh hùng.

24. Báo ân ta báo thật lòng
Kinh này con đọc tự trong tim mình
Ngày đêm cầu khấn con xin
Nghĩa ân con báo con đền từ nay.

25. Báo ân sao lại quên thầy
Không thầy chắc hẳn đố mầy làm nên
Thầy đời thầy đạo bề trên
Tôn vinh giáo dục phải nên trọng thầy.

26. Lòng người dù có đổi thay
Thì còn có hạt kinh này chứng tri
Con đường Quốc đạo ân thi
Quê hương đất nước sáng vì ngày mai.