Chủ nhật, 13 Tháng 7 2014 14:20
Hát thơ: Về tắm ao ta
User Rating: / 1
PoorBest 
Share on Facebook

Bài thơ thuộc tuyển tập Hát thơ Quốc đạo trích từ Trường ca Giáo dục Gia đình và Văn hóa Quốc đạo của Mai Trinh và Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

 

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Ôi phường vọng ngoại, quên nguồn
Có bao giờ thấy linh hồn bơ vơ
Tôn sùng người, lại chê ta
Là ta tự hủy, làm cho yếu hèn
Nên chi Quốc Đạo là nền
Cùng chung mẫu số dựng nên cơ đồ
Tinh thần nô dịch phải thua
Vong thân, tha hóa đợi giờ rút lui
Tinh thần yêu nước lên ngôi
Hồn dân tộc lại chiếu ngời non sông
Dân ta tự chủ tự cường
Tự phòng tự quản quê hương thanh bình
Làm ăn mở cửa phồn vinh
Chủ trương nội hóa hết mình khẩn trương
Ai ơi hàng Việt ta thương
Xây nền kinh tế quê hương nước này
Tinh thần vượt khó hôm nay
Nhục này tụt hậu, mai rày rửa xong
Vẻ vang nòi giống Tiên Long
Á châu sáng chói con Rồng thiêng bay