Thứ hai, 24 Tháng 6 2013 19:09
Thập nhị hiền kinh: Kinh chúc phúc
User Rating: / 0
PoorBest 
Share on Facebook

* Trích Kinh Quốc đạo (Thập nhị hiền kinh), "Trường ca Giáo dục Gia đình và Văn hóa Quốc đạo" của Mai Trinh & Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

 

(Hưng Đạo Đại Vương)

Ơn trên chúc phúc cho ta
Niềm vui hạnh phúc chan hòa cùng nhau
Phúc cùng đức mới bền lâu
Nên ta tích đức để cầu ơn trên 

1. Nước Nam không thiếu thánh hiền
Bởi chưng phúc đức tổ tiên cao dầy
Người trồng cội đức hôm nay
Mai sau hoa trái đợi ngày cháu con.

2. Trần Hưng Đạo đức Thánh Tôn
Uy linh hiển thánh cháu con cậy nhờ
Từ muôn thủa trước đến giờ
Công ơn cứu nước phụng thờ sớm hôm.

3. Thật là phúc đức nước Nam
Truyền lưu cứu nước cho đàn cháu con
Đợi cho sức giặc mỏi mòn
Thời cơ sẽ đến đánh tan quân thù.

4. Quê hương để dấu ngàn thu
Đông A hào khí đã từ ngàn năm
Rợ Hung khiếp vía oai thần
Mắt thiêng đã quắc ngoại xâm hết thời.

5. Soạn ra kế sách ngàn đời
Binh thư yếu lược cứu ngôi sơn hà
Bọn dê chó lũ yêu ma
Hịch Văn tướng sĩ phong ba đẩy lùi.

6. Quân ba mươi vạn nức lời
Giáo gươm lóe sáng sao trời gồm thâu
Khí hùng mờ mịt sao ngâu
Kém chi câu chuyện Võ Hầu ngày xưa.

7. Động binh thế dạt mây mờ
Chương Dương Hàm Tử máu nhơ sóng hồng
Cú diều thây chất đầy sông
Cọc Bạch Đằng mũi giáp công cuối cùng.

8. Kể qua thân thế anh hùng
An sinh Vương Liễu là thân phụ ngài
Dối Trần Cảnh là cháu trai
Vua Trần thúc phụ... chẳng hoài lòng trung.

9. Xưa ai thay ngựa giữa dòng
Bởi tay Thủ Độ mất lòng anh em
Triều đình hoàng tộc rối ren
Đức cao ngài cởi mối hiềm ông cha.

10. Gịăc Nguyên khởi động can qua
Lòng trung quyết bỏ việc nhà nhỏ nhoi
Hiếu ân với cả giống nòi
Tận trung báo quốc ngôi trời giữ an.

11. Đầu thần trên cổ còn yên
Thì đừng nói chuyện hàng Nguyên bao giờ
Ngoại xâm như nước vỡ bờ
Ta dùng thế trận giáo cờ phải tan

12. Phúc lành thay cả dân Nam
Kế thừa kinh nghiệm của ngàn năm xưa
Dã vào thế trận ăn thua
Kinh luân thao lược có thừa tài ba.

13. Giặc tan thế giặc lùi xa
Thánh nhân đánh trận soạn ra sách thần
Bao nhiêu kế hoạch xa gần
Lúc công lúc thủ rạch phân rõ ràng.

14. Giặc Nguyên là lũ hung tàn
Vua Trần có lúc muốn hàng biết sao
Rút gươm khí nộ trời cao
Thét lời vàng đã ghi vào sử xanh.

15. Lời chính trực khí hùng anh
Như muôn đao kiếm như thành dựng ngang
"Nếu như bệ hạ muốn hàng
Đầu thần chém trước" khỏi bàn luận thêm.

16. Phúc thay nước Việt nhân hiền
Thánh nhân xuất tướng thời thiêng đã nhiều
Oai danh phách lạc hồn xiêu
Đại Vương Hưng Đạo Trần triều đầu ngôi.

17. Phúc dầy đức phải trọng thôi
Phúc là cây trái cho người bóng râm
Đức là thổ nhưỡng quanh năm
Phải luôn chăm bón vun trồng mới tươi .

18. Phúc bao thế hệ sau người
Có gương thánh đức noi đời hậu sinh
Binh thần giữ nghiệp oai linh
Non sông phúc thịnh tri tình càng sâu.

19. Phúc người yêu nước nay sau
Biết trăm mối họa họa đầu xâm lăng
Lúc công phá lúc thủ thành
Biết nghi binh để dụng binh lúc nào.

20. Hậu sinh dẫu chẳng anh hào
Cũng xin ngẩng mặt trời cao ở đời
Gươm vàng dựng khắp nơi nơi
Nghịch thần tặc tử liệu thời... có khi.

21. Người trung trực kẻ gian phi
Dều là con cháu nẻo về đường chung
Đức ân ban khắp hưởng dùng
Cây tươi phúc lộc chia chung mọi nhà.

22. Con nay nếu khởi tâm tà
Cúi xin thánh đức chan hòa lòng con
Cải tà quy chánh luôn luôn
May ra biết lẽ sống còn ngày mai.

23. Đại Vương Hưng Đạo thần oai
Tối thiêng chọn nước Nam ngài giáng linh
Nghiệp nhà trước dưỡng sau sinh
Bao nhiêu công đức để dành cháu con.

24. Phúc cao hưởng mãi sẽ mòn
Phải vun âm đức để còn mai sau
Di ngôn dạy lẽ bền sâu
Lòng dân gốc rễ nhiệm mầu trường sinh.

2.5 Trường sinh chúc phúc an lành
Ơn ngài chúc phúc an bình toàn dân
Phúc thay cho cả nước Nam
Mọi người chúc phúc cầu an muôn người.